28 d’ag. 2006

S.O.S. LES PUNGOLES

Tots hem rebut la carta que ha escrit un veí nostre sol.licitant la col.laboració de tots per solventar una qüestió que ens afecta i afectarà a tots els veïns de Les Pungoles.
La granja "Ramos e Hijos S.L." es vol fer gran i augmentar la seva producció gestionant. si l'ajuntament de Sant Pere ho autoritza mitjançant la Llicencia Ambiental, fins a 25000 animals. Això, com be diu la carta remesa als veïns, implicarà possibilitat de contaminació de purins i nitrats d'aqüifers i pous de la noztra zona (afectant a Can Miret), possible dispersió d'enfermetats a través del aire i a traves de insectes (que augmentaran), i possible descontrols o exessos de permanència dels residus d'envasos de productes fitosanitaris i zoosanitaris.
Doncs ara, li toca jugar peça al ajuntament de Sant Per de Vilamajor, com jugara respecte els seus veïns oblidats de Les Pungoles?

En la carta s'ens demana als veïns que signem per adherir-nos a la protesta i crec que tots hauriem de recolzar-la sense cap dubte perquè és un tema que ens repercuteix a tots i no només als Pungoleros del nord.

5 comentaris:

pungnou ha dit...

Estic impresionat amb la feina d'aquest veí que porta al dia aquest Blog, crec que és d'admirar i d'agraïr. Jo també signaré i m'afegiré a la protesta de veïns de Pungoles respecte aquesta granja.
Vull comentar que la llum ha tornat al meu carrer després de molts messos.
Espero que aquest Blog no decaigui.
He fet arribar un article sobre la zona del Montseny que a l'adreça que s'ens va donar, aveure si resulta interesant per l'administrador del Blog i els lectors com jo.

algoritme ha dit...

Increible aquest Blog,m'he ficat al dia de el meu nou barri llegint aquest conjunt d'articles. Crec que és una bona iniciativa que els que venim de Barcelona haguessim agraït tenir en les nostres escales de veïns. Trobo que l'associació de propietaris ens hauria de fer arribar una copia del mateix cada més per escrit a tots els veïns per fer-nos a tots coneixedors. Suposo que deu ser algú de la junta el autor no?? Jo ho he descobert per fortuna ficant la paraula Pungoles a GOOGLE. felicito la iniciativa.

Pungoles-opina ha dit...

Crec que seria interesant valorar el fet que l'entitat urbanística hauria de fer la corresponent denúncia respecte la contaminació odorífera al Departament de Medi Ambient. El tema de la llicència ambiental mitjançant la llei 3/98 es troba supervisada pel Consell Comarcal i el propi Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, però sempre sota el control adminitratiu del departament de Medi Ambient de la Generalitat. Caldria doncas una denúncia al Consell comarcal, l'ajuntament i el departament de Medi ambient.
Es important fer coneixedor del tema al Síndic de Greuges fent-li arribar tota la documentació pertinent i les denúncies fetes. Salutacions cordials

jordi ha dit...

Subscric totalment el que diu pungoles-opina (ja que som del "barri" per que no us identifiqueu amb el nom?)fins i tot crec que seria convenient que les denuncies fossin respaldades per els propietaris mitjançant una decissio decidida en Junta.
Jordi

annacea ha dit...

Yo he firmado la carta que se me pasó por el buzón, dando apoyo a la denuncia de la Granja Ramos.
En su día llamé al Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor,por que no se podía parar del olor,y, eso que no soy Pungolero Norte.
Hoy concretamente 22 y 23 de Septiembre,previo puente largo de la MERCED, no se puede parar de olor a gallinas...Porque llueve, y las moscas se mojan de lo contrario nos comerían.
¿...Como un Ayuntamiento cercano al Parque Natural del Montseny, puede tener esa sensibilidad de camello.?
...Ahora que si tenemos en cuenta que el Alcalde es .... ALCALDE, REGIDOR DE URBANISMO, hasta Técnico de Mediambiente...¿Que podemos esperar?
...MARBELLA Y D. JULIAN Y LAPANTOJA
se quedan cortos al lado de semejantes elementos.
Quisiera yo saber como se han podido hacer dos casitas juntitas...sin separarse siquiera por un garaje, en un terreno de fachada 25 metros y 750 y algo más de la casa de atrás que se le restó a sus 750 (C/ Cadí-aún se están construyendo).
SR.ALCALDE, que los caciques ya no son válidos en esta sociedad.
Reparta VD. sus tes sueldos en gente que se lo merezca,...joven,que ame la naturaleza,honrada,y preparada con su título universitario.
!SU INTENTO DE CARGARSE LAS PUNGOLAS,incide en el medioambiente de una forma grave.!