12 de set. 2006

Afegint dubtes?

Moltes són les qüestions que m'arriben al correu de pungoles@hotmail.com que m'agradaria fer públiques en aquest nou article. Crec que són dubtes que entre tots els lectors podem intentar respondre sense entrar en discusió, aportant el personal punt de vista i sent lo màxim objectius possible. Moltes provenen de nous veïns i altres tenen certa picardia i ironia del que coneix el percal de Les Pungoles, però totes ens poden ajudar a tots a estar més informats de les nostres bases de coneixement veinal. Crec que això demostra que les vies d'informació no són bones i que en temes de comunicació les cartes certificades no ho són tot o millor dit generen greus deficiències. Hem d'aprendre molt de l'empenta i capacitat de relació de una urbanització jove com Can Miret o la interrelació i visió de futur sembla que destaca, per sorpresa del que ara escriu.
Les exposaré de forma continua anónima i oberta, esperant que algun dels lectors s'atreveixi a opinar i ajudar a resoldre-les.
En quin estat es troba actualment el projecte de reforma de la urbanització?
Quin és el cost actual de les reformes i a quan tocaria per parcela?
Perquè es va aturar en el seu moment i quin va ser el percentatge?
Com es diu la empresa que ha guanyat el concurs de gestió de les instal.lacions esportives, qui la representa i com es pot contactar amb ella?
Quines són les periodicitats de recollida de residus i material reciclat?
És aquesta junta actual una tapadera orientada a facilitar el cobrament de la indemnització del crim?
Si l'ajuntament de Sant Antoni ha decidit no pagar la part proporcional de la indemnització, qui obligarà a l'ajuntament a fer-ho i qui embargarà?
Si l'ajuntament no paga perquè ho hauriem de fer nosaltres?
Què passarà amb els diners dels que ho han pagat si el total de veïns no s'assoleix?
Qui va designar l'advocat que va portar el tema del crim i qui el va propossar?
Com està el tema de l'asseguradora?
Què s'està fent respecte la millora de la situació actual de les instal.lacions esportives?
Quina és la data concreta per la manifestació en la carretera de Llinars en contra de la actual situació de la urbanització?
Quan és la propera manifestació per solventar el problema amb la carretera de Cànoves?
Perquè no s'informa als veïns de forma oberta de la realitat del projecte de reforma per poder pendre decisions fermes?
Què s'està fent devant dels intents de robatoris en vivendes de Les Pungoles?
Quin son els percentatges de veïns que viuen tot l'any respecte veïns que no ho fan?

Bé, aquestes són algunes de les preguntes que he rebut que m'agradaria que entre tots els lectors, la junta i ajuntament(que sóc conscient que llegeixen el Blog, técnics municipals i altres, poguéssim intentar resoldre pel coneixement correcte de la nostra realitat actual.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Respecte a aquest article només voldria comentar que crec que són els dubtes que tots els que volem el millor per Les Pungoles i vivim tot l'any ens hem plantejat o ens plantejem diariament. Parlant amb un dels meus veïns també estariem dacord amb el fet de tenir vigilància nocturna per un pru raonable al mes. Perquè no s'ens ha consultat als veïns? Es parlarà d'això en la próxima reunió? Es cert que la persona de la oficina només ve unes poques hores?

Anònim ha dit...

Com a membre de la Junta Gestora i veient els dubtes que existeixen d’alguns veïns de la urbanització, de la forma més breu possible vaig a contestar totes les que pugui. Per fer-ho les agrupo per temes i a continuació dono la resposta que conec.

PRIMER TEMA.-
- En quin estat es troba actualment el projecte de reforma de la urbanització?
- Quin és el cost actual de les reformes i quan tocaria per parcel·la?
- Perquè es va aturar en el seu moment i quin va ser el percentatge?
- Perquè no s’informa als veïns de forma oberta de la realitat del projecte de reforma per poder prendre decisions fermes?

El projecte es va presentar a tots els veïns en una assemblea extraordinària que es va fer al mes de Juliol del 2005. En aquesta assemblea es va aprovar el projecte en un percentatge de vots afirmatius del 64%, però degut a que és un pressupost extraordinari era necessari el 67% perquè fos vàlid.
La Junta Gestora volia presentar-ho de nou en una altra reunió per aconseguir la seva aprovació, per això pensava fer alguns canvis per tornar a votar.
Per tot això a primers del any 2006 va encarregar al tècnic del projecte que canvies: fer conduccions d’aigua per una única vorera de tots els carrers en lloc de dos (encara que aquesta solució comporta foradar els carrers en cas de noves connexions) i també eliminar fer de nou les connexions des dels pous de recaptació fins al dipòsit central.
Aquestes variacions i alguna altra que no recordo no eren importats i no feia variar la naturalesa del projecte, val a dir que tampoc representava un estalvi de diners important.

Altre assumpte que es volia resoldre, era l’ elecció de l’empresa triada per fer el projecte. El tècnic encarregat preparava un qüestionari de valoració de les ofertes de les empreses constructores perquè, desprès d’un concurs publicat en el bolletí de la província i en algun diari, l’obertura de les piques i l’elecció es fes en un acte públic. Naturalment a totes les empreses que ja havien presentat ofertes, que van servir per tenir una idea aproximada del cost de les obres, se’ls facilitaria tota aquesta informació perquè es presentessin de nou.

El cost aproximat de les obres, incloent el soterrament de les línees telefòniques i elèctriques era de 6.700.000 €. El cost aproximat per una parcel·la normal era de uns 19.000€ que, es podia finançar en un crèdit bancari, que el seu cost era: a 5 anys 364 €/mes i a 8 anys 249€/mes.

Tota aquesta informació la coneix la nova Junta i ara és ella la que ha d’informar com està el Projecte.

SEGON TEMA

Qui va designar l’advocat que va portar el tema del crim i qui el va proposar?
Com està el tema de l’asseguradora?

L’advocat Sr. Rofes el va designar la junta del Sr. Lilienfeld (President) i el va recomanar el Sr. Puyol (Vicepresident de la Junta), ja que va indicar que era amic seu.

Existeix una demanda civil contra l’asseguradora i un altre d’aixecament de bens contra el condemnat. La primera tardarà aproximadament un any en fer-se el judici i la segona demanda deu estar a punt de sortir, de totes formes aquesta informació ha de donar-la l’actual Junta.

TERCER TEMA

Com es diu l’empresa que ha guanyat el concurs de gestió de les instal·lacions esportives, qui la representa i com es pot contactar amb ella?
Què s’està fent respecta la millora de la situació actual de les instal·lacions esportives?

Respecta a tota la qüestió de les antigues propietats de l’Associació de propietaris val a dir que actualment son propietat de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, i per tant és ell qui ha de respondre aquestes preguntes.

Ara bé, la transmissió de la propietat s’ha fet a mitjans de l’any 2006 i encara no ha tingut temps de fer res. No s’ha fet cap concurs i tampoc hi ha cap empresa que tingui la gestió de les instal·lacions si no que ho fa el propi Ajuntament.

Quant es va fer la transmissió de les propietats a l’ajuntament es van fer el següents acords:
-A partir del 2007 l’ajuntament feria inversions per millorar les instal·lacions ja que és necessari que les mateixes quedin reflectides en els pressupostos municipals.
-L’any 2006 continuarien com estaven. Igualment el restaurant continuaria amb el mateix arrendatari.
-Un altre acord és que l’ajuntament es comprometia a actuar com un propietari normal, amb el coeficient de propietat que li correspon, es a dir pagaria el que li correspongui de totes les partides de propietat (assassinat, projecte, reparacions i manteniment, etc.).

Sobre aquesta qüestió de les instal·lacions esportives l’ajuntament està disposat a col·laborar si es constitueix una Associació de Veïns, a la qual li podria donar la gestió de totes les instal·lacions, per tant si algú s’anima a posar-la en marxa, ja sap el que ha de fer.

Si algú te interès en conèixer més informació sobre el projecte del any 2000 i de l’actual, així com totes les qüestions que s’han tractat a les assemblees de finals de l’any 2000 a principis del 2001 i de l’any 2004 fins a principis de l’any 2006, com ja he dit en la contesta d’un altre article, puc facilitar-la en format PDF, amb totes les diapositives que s’han projectat a les assemblees.

Poden enviar un e-mail a la meva direcció electrònica, que és la següent:
mastorrent@menta.net
En el mateix e-mail jo adjuntaria tots el fitxers.

.

Anònim ha dit...

Sr. Mas
Només felicitar-lo i agrair-li la feina que fa.
Es una pena que la urbanització no s'hagi aprofitar millor de la seva bona feina (i d'altres persones que també han dedicat moltes hores i esforços) a intentar tirar endevant el que es de tots.
Felicitats i forçes per a continuar endevant