24 de des. 2006

Un nou Recurs contra lo inaceptable

El passat dia 20 de desembre de 2.006, a Les Pungoles es van reunir un grup de veïns conscienciats, interessats en el present i futur de Pungoles, evidenciant conjuntament:
-L’actuació de l’actual Junta de l'Entitat no defensa de forma suficient els interessos de tots els associats,
-La preocupació latent i creixent pel plausible estat i situació que té el conjunt global de la nostra Entitat,
- La presa de decisions allunyades de la finalitat per la qual va ésser creada l’Entitat, i que deriven en un allunyament dels veïns de la vida social i en conseqüència de les decisions i del dia a dia de la pròpia Entitat.

Aquesta evidència consensuada ha provocat que un grup, cada dia més nombrós, d’associats s’unissin i, en benefici de l’Entitat, actuïn en defensa i benefici de TOTS el associats. El primer pas, de molts, és la presentació el passat 21 de desembre de 2.006, de Recurs Extraordinari de Revisió davant de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, contra la resolució d’aquest darrer de data 21 e setembre de 2.006, el qual s’adjunta síntesi del mateix així com document adjunt d’adhesió perquè tots aquells que s’hi vulguin adherir ho facin o bé presentant-lo al propi Ajuntament o el remetin a través de correu administratiu.

Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb aquest o d’altres assumptes que directa o indirectament puguin afectar Les Pungoles prego que us adreceu a pungoles@hotmail.com.