3 de gen. 2007

Resposta al Burofax

Un veí i apassionat lector d’aquest Blog m’ha fet arribar model d’escrit, que ja ha presentat a les oficines de l’EUC Les Pungoles, en resposta al burofax remès per la pròpia Entitat, i resta a l’espera que la pròpia EUC li respongui. Evidentment pot adaptar-se a les circumstàncies de cada un dels associats. Espero que tots aquells que hàgiu rebut el citat burofax us sigui d’ajuda i presenteu o remeteu el mateix a l’Entitat. Si s’us reclama fotocòpia del DNI en virtut de la L.O. de Protecció de Dades, per tal de tramitar l’escrit, no ho feu si no s’us indica el precepte concret que obliga a fer-ho