18 d’abr. 2007

Alguns municipis haurien de aprendre dels veïns

En Martí Pujol, Alcalde de Llinars del Vallès, el dia 12 de març ha subscrit un conveni amb la cooperativa d'habitatges Habitatge Entorn SCCL, entitat sense afany de lucre i cooperativa d'iniciativa social, amb la finalitat de construir habitatges de protecció oficial, en la modalitat de preu concertat, en la promoció urbanística situada entre els carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Collsabadell,.Durant el segon semestre de 2007 es determinaran els terminis i les condicions que s'hauran de complir per a accedir a aquests habitatges.