14 de des. 2007

Llinars vs Cardedeu

L’Ajuntament de Llinars ha presentat un requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, relatiu al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu.
En concret, l’Ajuntament de Llinars creu que hi ha alguns aspectes del POUM de Cardedeu que “no s’ajusten als interessos municipals de Llinars” i que engloben les tres al·legacions. Dos d’aquests aspectes es refereixen a les connexions dels dos municipis per la carretera C-251 i a la part sud de Llinars, al costat del nou parc industrial que s’està construint. El planejament de Cardedeu preveu fer-hi una rotonda a cada punt. Unes rotondes a cavall dels dos municipis i que, segons l’Ajuntament, “s’han dibuixat ocupant una part de terme de Llinars.