26 de febr. 2008

SEQUERA

Donada l'extrema escassetat d'aigua que ha motivat l'entrada en situació d'“excepcionalitat II” del sistema hídric Ter-Llobregat segons el Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, prorrogat fins a 31 de desembre de 2008, i amb la finalitat de garantir el màxim abastament possible a totes les persones del municipi:
ES PROHIBEIX UTILITZAR AIGUA POTABLE DE LA XARXA PER ALS SEGÜENTS USOS:
- reg de jardins i zones verdes
- rentat particular de cotxes
-ompliment i regeneració de piscines particulars
- altres usos no indispensables per a les persones
En cas d'entrar en estat d'emergència, contemplat en el Decret de sequera, s'aplicaran mesures de restricció a l'abastament.