1 de nov. 2008

Nou hospital per Granollers

El Departament de Salut de la Generalitat projecta un nou hospital a Granollers amb capacitat per a 400 llits per a malalts aguts que es faria al costat de l’edifici actual ocupant, en part, el terreny on ara hi ha l’aparcament.
La conselleria que encapçala Marina Geli vol agilitar el projecte i té la intenció que es pugui començar el més aviat possible, un cop estigui enllestida l’actual ampliació de l’Hospital amb el nou edifici de consultes externes. Per això, el ple de l’Ajuntament d’aquest dimarts, a petició del Servei Català de la Salut, va aprovar iniciar els tràmits urbanístics. Des d'aquest mateix divendres, l’Oficina de Gestió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) té l’encàrrec de començar a redactar el pla parcial del sector W, on hi ha l’Hospital i els terrenys que l’envolten fins al barri de Bellavista de les Franqueses.
El desenvolupament del sector, on el POUM preveu uns 450 habitatges plurifamiliars a tocar de Bellavista, es preveia en el segon sexenni d’aplicació del pla, a partir de l’any 2013, però ara hi ha hagut un canvi de plans i s’avançarà la seva tramitació al primer període del pla. A més, el sistema d’actuació serà per cooperació, és a dir que serà el mateix ajuntament qui redacti el pla parcial, tot i que continuen sent els propietaris els que es fan càrrec dels costos de la urbanització.
El nou hospital ocuparà uns terrenys de 24.000 metres quadrats, dels quals uns 8.000 corresponen a l’actual aparcament, que és propietat de la Fundació Hospital Asil de Granollers, mentre que els altres 16.000 s’obtindran de les cessions gratuïtes que hauran de fer els propietaris del sector. El centre tindrà 35.000 metres quadrats construïts i disposarà de 12 unitats d’hospitalització, bloc quirúrgic amb quiròfans, cirurgia menor ambulatòria, atenció a parts i esterilització, Unitat de Cures Intensives, servei d’urgències, radiologia, radioteràpia i un aparcament soterrani amb capacitat per a unes 700 places. També disposarà de serveis generals com recepció, cafeteria, botigues o sala d’actes