7 de març 2009

Ja tenim llei d'urbanitzacions, obligacions i més força

Us recomano la seva lectura a:

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/premsa/notes/2009/03/200934El_Parlament_aprova_la_Llei_de.jsp

Com a punt important us vull recalcar:

Actuacions de millora

La Llei preveu facilitar l’execució de les obres de dotacions i serveis pendents mitjançant l’elaboració, per part de l’ajuntament corresponent, d’un Programa d’Adequació. Aquest Programa definirà totes les actuacions que s’han d’endegar per regular la reordenació urbanística i la provisió de serveis, tant pel que fa al planejament urbanístic com al calendari d’obres.
Igualment, el Programa d’Adequació enumerarà les actuacions de millora urbanística a executar, amb el detall de les fases, estimació de costos i la seva repercussió en quotes per als parcel·listes.
La formulació d’aquest Programa serà un requisit imprescindible per que els municipis puguin accedir a les mesures de finançament que preveu la Llei.
Pel què fa al finançament, es crearà un Fons específic del Govern i dues línies d’ajuts:
- Fons econòmic per a la regularització de les urbanitzacions: amb l’objectiu de fomentar la redacció i execució d’aquests Programes d’Adequació, el DPTOP convocarà anualment aquesta línia d’ajuts dotada de 10 MEUR que servirà per cofinançar una trentena d’aquests projectes cada any. Aquest fons, que atorgarà el DPTOP, servirà per concedir als ajuntaments el finançament necessari per a redactar els Programes d’adequació consistents en l’elaboració de plans urbanístics i projectes d’urbanització, l’adquisició de sòl, els projectes específics en matèria de telecomunicacions, paisatge o prevenció d’incendis, i executar total o parcialment les obres de millora a les urbanitzacions.
A l’hora de concedir els ajuts d’aquests fons, es prioritzaran els municipis amb més urbanitzacions i es tindrà en compte la superfície del terme municipal ocupada per aquestes àrees, l’antiguitat en l’ocupació de les urbanitzacions i els dèficits de serveis bàsics, entre d’altres.
- Finançament per a l’execució de les obres: préstecs destinats als ajuntaments per tal d’ajudar-los a executar i accelerar les obres d’urbanització incloses als Programes d’Adequació. Aquest préstecs es concediran a través de l’Incasòl. Es preveu que el reemborsament del préstec es faci mitjançant les quotes d’urbanització dels propietaris.
- Ajuts als parcel·listes: són ajuts destinats als propietaris per facilitar el pagament de l’import de les obres de millora efectuades a la seva urbanització. Atès que part dels residents de les urbanitzacions amb més mancances són persones grans amb pocs recursos econòmics, es crearà una línia d’ajuts perquè puguin fer front al pagament de les quotes d’urbanització. Així, aquesta línia anirà destinada a les persones pensionistes amb domicili habitual a les urbanitzacions afectades i uns ingressos anuals mínims. Igualment, podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els titulars que formin part d’una unitat familiar monoparental, o d’una família nombrosa o que es trobin en situació de dependència.
L’import anual d’aquests ajuts als parcel·listes es calcula en 3,2 MEUR.
El procés d’elaboració de la Llei ha comptat amb la participació i el consens de la Cambra de Parcel·listes, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i de nombrosos ajuntaments. Així, es van crear grups de treball amb les entitats municipalistes i amb la Cambra de Parcel·listes per tal d’acordar el contingut de la Llei. D’altra banda, el DPTOP ha impulsat la realització de programes d’adequació pilot en 11 municipis amb una inversió total de 3 milions d’euros.
Gràcies Ricard.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Per si volsomplir les tardes de diumenge:
http://higiniherrero.wordpress.com/2009/03/14/vilamapoly/

Anònim ha dit...

Gràcies pel comentari. He intentat de fer-ho una mica ambigu en el sector del Brugué/Brugueres amb els carrers Canigó i Montserrat repetits a Les Faldes i a les Pungoles…

Agafa’t per la tangent però…

jejeje ;)

Anònim ha dit...

De que vas...Higini...parlem seriosament.