20 de març 2009

Un exemple sostenible municipal a seguir...

El ple municipal ha aprovat inicialment l’ordenança d’estalvi d’aigua a Cardedeu, una normativa que pretén millorar la gestió de l’aigua i disminuir-ne la despesa integrant mesures d’ecoeficiència en els edificis de nova construcció. L’ordenança fixa que les noves edificacions, siguin privades o públiques, hauran d’incorporar obligatòriament sistemes d’estalvi i aprofitament d’aigua. Així, hauran de tenir comptador individual, regulador de pressió i de cabal a les aixetes, i limitadors de descàrregues al dipòsit d’aigua del vàter.

A més, els edificis unifamiliars i els plurifamiliars amb menys de vuit habitatges hauran d’incorporar un sistema de reutilització d’aigües grises (captació d’aigües ja utilitzades per omplir cisternes dels lavabos i altres usos no potables) o bé un sistema d’aprofitament d’aigua de pluja. Els de més de vuit habitatges hauran de tenir els dos sistemes anteriors, i els habitatges amb piscina hauran de disposar, a més, d’un sistema de reutilització de l’aigua sobrant de la piscina. En el cas de jardins privats, espais verds públics, neteja viària o neteja d’edificis municipals, caldrà aprofitar l’aigua de pluja.

D’altra banda, ja està enllestida la construcció del dipòsit de 6.000 metres cúbics situat a la cota 260 del camí de Sant Hilari i la instal•lació de canonada de fosa dúctil que portarà l’aigua d’ATLL fins al nou dipòsit. Aquesta instal•lació garantirà el subministrament al municipi en moments de màxima demanda, i també assegura la mateixa pressió d’aigua a tots els barris del municipi. A més, la Junta de Govern ja ha aprovat el projecte de connexió d’aquest dipòsit d’aigua potable amb la xarxa de distribució municipal.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola una altra vegada!
Aquest any, per Sant Elies, la farem grossa!
http://higiniherrero.wordpress.com/2009/03/21/la-farem-grossa-tocats-de-lala/
Vindreu?

Anònim ha dit...

Es lo que tu eres,contigo tienes prou...