21 de maig 2009

Kàrting a Llinars

La Federació Catalana d’Automobilisme i l’empresa Circuit de Kàrting de Catalunya, SL, planegen la construcció a Llinars d’un centre esportiu per a la pràctica d’esports del motor que ocuparia poc més de 13 hectàrees de terreny i inclouria un circuit de kàrting preparat per acollir proves estatals i internacionals. L’equipament es completaria amb altres serveis com un circuit de kàrting amateur, un edifici social, una residència per a pilots en formació i una àrea per a activitats esportives complementàries a banda de les instal·lacions tècniques necessàries.Els promotors ja han demanat al Departament de Medi Ambient i Habitatge que valori la idoneïtat dels terrenys on es proposa crear el nou equipament. Són a la zona nord-oest del terme de Llinars, al costat de la línia ferroviària de França –a l’altra banda del polígon Llinars Park– i prop del límit amb Cardedeu (vegeu quadre adjunt).
El vistiplau de Medi Ambient ha de permetre l’inici dels tràmits per a la modificació del pla general. La proposta fixa que els terrenys, de propietat privada, seguirien com a sòl no urbanitzable però s’hi permetria l’activitat de centre esportiu per a la pràctica d’esports del motor. “Es vol ser el màxim de respectuós quant a la seva implantació”, recull la proposta presentada per la Federació a la Generalitat.La iniciativa pretén ocupar un espai fins ara buit en el món de l’automobilisme a Catalunya. “És un projecte orientat tant a la formació i tecnificació de pilots en la modalitat de kàrting, com a l’aficionat de l’esport del motor en general, que permet la celebració de grans esdeveniments esportius que promocionin la imatge del nostre país a l’exterior”.
Es justifica a partir del desenvolupament de la pràctica del kàrting a l’Estat “malgrat la mancança d’instal·lacions adequades a diferència d’altres països europeus” i pel paper que pot jugar com a plataforma d’iniciació de joves pilots. També es ressalten les sinergies que es poden crear per la proximitat del circuit de Montmeló.Fonts de l’Ajuntament de Llinars han admès que hi ha una petició per a la instal·lació d’un centre esportiu dedicat al món del motor al municipi. Amb tot, no volen valorar-ho fins que l’informe de Medi Ambient determini si la proposta és viable en els terrenys que es proposen.
El 9nou