21 de maig 2009

Un exemple real a evitar....i ens pot passar!!!

Viuen al mateix carrer i en cases molt similars, però les obres de reforma de la urbanització els costaran fins a un 40% més en funció del costat del carrer on estigui la casa. Això és el què passa als veïns de la urbanització Can Maspons, situada entre Santa Eulàlia i Caldes. El motiu: la diferència en l’aportació econòmica a la reforma que fan els ajuntaments. Mentre que el de Santa Eulàlia paga el 25% de l’obra i els veïns el 75% , el de Caldes només n’assumeix el 10%, el mínim legal. Per tant, els veïns que tenen la casa al terme de Caldes, que són la majoria –213 de les 225 parcel·les– es faran càrrec del 90% del cost. Segons els càlculs dels mateixos veïns, per una parcel·la d’uns 700 metres quadrats, si és a Caldes pagaran uns 15.500 euros, mentre que si és a Santa Eulàlia en pagaran 10.800.

Els afortunats són només una dotzena de famílies que viuen en terme de Santa Eulàlia, entre els carrers de la Vall, Vallès i Montseny, paral·lel a la carretera de Caldes (la C-1415b).

Els dos ajuntaments també fan servir criteris diferents per calcular la quantitat a pagar: Caldes pren com a referència la superfície de la parcel·la, mentre que Santa Eulàlia també té en compte l’edificabilitat de cada finca.

Malgrat les diferències en la factura que els passarà un ajuntament o un altre, des de l’associació de propietaris de Can Maspons estan satisfets que es faci la reforma, que consideren necessària per a una urbanització construïda fa uns 35 anys on els carrers estan plens de sots, les voreres cobertes d’herbes, els cables elèctrics pengen en vells pals de fusta i els fanals fan poca llum.
El 9nou