22 de jul. 2009

Radar a Sant Antoni de VilamajorLa Policia Local durà a terme una campanya informativa i de conscienciació sobre el funcionament del nou radar al municipi. Es disposa d'un radar mòbil i estàtic que s'ubicarà en diferents indrets del municipi.
Les infraccions comeses durant el periode de temps establert de la campanya es notificaran a l'infractor sense comportar cap tipus de sanció, excepte en els casos que se sobrepassi la velocitat en un 40% del límit establert.
Una vegada finalitzada la campanya, es continuaran exercint els controls de velocitat i les infraccions comeses a partir d'aquesta data seran sancionades d'acord amb la normativa vigent