22 de jul. 2009

Vallat perimetral.


En aquest dies l'ajuntament ha iniciat mitjançant la corresponent subcontrata, les obres per actualitzar i renovar el vallat perimetral i les tanques de les noves pistes de tenis de les nostres instal.lacions.

Es probable que aviat s'incorporin les noves reds per iniciar l'activitat esportiva a les pistes noves amb la corresponen gestió i cost per part dels usuaris.