7 d’abr. 2010

Concurs d'acreditors al Golf de Vilalba

La societat Vilalba Golf, que pertany al grup immobiliari Inbesòs, va presentar dilluns una sol·licitud de concurs de creditors als jutjats mercantils de Barcelona amb un deute de fins a 9 milions. La societat, que compta amb un camp de golf situat a la carretera de La Roca a Cardedeu, disposa d'un nombre de creditors reduït ja que la major part del deute, un total de 6,5 milions, fan referència a la hipoteca del camp amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), mentre un altre creditor finances suma els altres dos milions.

El grup Inbesòs, que ha passat a denominar-se Nyesa després que l'hagi comprat Horcona, considera la societat Vilalba Golf com a no estratègica per al seu pla de negoci i la té en procés de liquidació. La matriu de la societat, Inbesòs Ocio, va presentar tres concursos el desembre de 2008 amb dues altres societats del grup dedicades a la gestió de camps de golf i jardineria associada, amb un deute de 22,5 milions. Els tres van ser acceptats i actualment estan en procés de negociació amb els creditors.

Amb la presentació del concurs de Vilalba Golf, Inbesòs ha completat el paquet de liquidació de negocis no estratègics i deficitaris amb la finalitat de sanejar els seus comptes i centrar-se en el negoci que pot ser rentable.

Actualitat del Baix Montseny