15 de maig 2010

El mosquit tigre torna per l'estiu a la nostra zona


El mosquit tigre ja ha arribat a deu pobles més de la comarca. Són Parets, Santa Eulàlia, Vilanova, la Garriga, Montornès, Montmeló, Santa Maria de Martorelles, Lliçà de Vall, Caldes i Vallromanes. Aquests s'afegeixen a municipis com Mollet, Lliçà d'Amunt o Cardedeu on ja se l'havia detectat.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha detectat per primer cop la presència del mosquit tigre en deu noves poblacions de la comarca. Són Parets, Santa Eulàlia, Vilanova, la Garriga, Montornès, Montmeló, Santa Maria de Martorelles, Lliçà de Vall, Caldes i Vallromanes. Aquestes s’afegeixen als municipis on ja s’havia detectat la presència d’aquest insecte en altres ocasions: Granollers, Cardedeu, Martorelles, Lliçà d’Amunt, Mollet i Sant Fost.

La màxima presència del mosquit tigre es dóna durant el mes de setembre, en el període de més expansió de l’espècie abans del fred. Per evitar que es reprodueixin, cal controlar els espais exteriors on queden petites quantitats d’aigua embassada com testos.

Medi Ambient fa recomanacions per evitar que la presència d'aquest mosquit continuï creixent. Són buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí..., evitar les acumulacions d’aigua en les zones de drenatge o canals de desguàs, cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua, vVigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera, mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les, evitar els forats naturals presents en troncs, omplint-los amb poliestirè expandit, canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics. Cal buidar-los quan no es facin servir, parar atenció en mantenir les portes dels vehicles el màxim temps possible tancades i matar qualsevol mosquit que sigui detectat en el vehicle.

També es demana incloure, com a comportament quotidià en els ciutadans, buidar o capgirar qualsevol petit recipient o receptacle amb aigua o els que en puguin contenir.