31 de maig 2010

Forats de l'entrada reparats

Els forats incipients dels trams d'asfalt vell de l'entrada a l'urbanització des de la carretera de Cànoves, que van resorgint periòdicament, han sigut reparats de nou.
És d'agraïr la previsió i celeritat en el manteniment.