1 de maig 2010

Resposta interesant 2

Després de la primera resposta i de cara a la reunió del dia 8 de Maig es va preguntar perquè el tema de la recepció no sortia clarament en l'ordre del dia i on es comentaria el tema dels "pedassos" que s'han anat fent i falten per fer, i quin criteri s'està seguint.

La resposta ha sigut:
"La junta de delegats ha previst que el tema de la demanda presentada contra els ajuntaments es tracti en el punt núm.1 de l'ordre del dia de la convocatòria de l'assemblea enviada per correu a tots els propietaris el 22/04/10:
1. Exposició de les actuacions dutes a terme per la Junta de Delegats de l'entitat i propostes de futur.
On també es parlarà de la seva iniciativa referent a l'ordre PTO/81/2010, i de les actuacions preses per la junta de delegats davant els ajuntaments.
En quant a la previsió de despeses per aquest exercici 2010, el remeto al pressupost que acompanya la convocatòria de l'assemblea, a l'apartat Manteniments."

Pel vostre coneixement e interés.