4 de juny 2010

Nova valla a la Piscina municipal de Les Pungoles


L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a través de les seves brigades municipals, està finalitzant l'instal.lació d'una nova valla metàl.lica per damunt de la ja existent de formigó, per evitar caigudes des de la piscina, i limita l'accés.

El següent, esperem que sigui un camp mulitesportiu per l'any, o que ens ajudin a gestionar les obres que tan ens fan falta.