3 de set. 2010

Sant Antoni canvia el regim al règim de dedicació parcial de la Regidora Farners Casas

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha rebaixat, amb efectes a dia 1 de juliol, el règim d'indemnitzacions econòmiques que perceben els seus regidors. En aquest sentit, limita a 1.045 euros mensuals l'import que podrà percebre mensualment l'alcalde i xifra en un màxim de 627 euros el de la resta de regidors de govern. Per assistència al Ple els regidors passen a cobrar 95 euros; per assistir a les Juntes de Govern Local de 209 euros; en concepte de reunions d'alcaldia, sessions de treball, atenció als ciutadans i reunions externes 57 euros. També es passen a percebre 57 euros per a les sessions de la Comissió Informativa General i la de la Comissió Especial de Comptes. D'altra banda, el règim de dedicació parcial de la regidora de Cultura, Educació i Joventut, Farners Casas, passa a tenir una retribució anual bruta de 12.569 euros.


Ara només falta que ens fagin cas i estiguin per la labor!!!