22 de nov. 2010

ReparatsDos dels sots que estaven pendents de reparació han sigut reparats. La junta a iniciat unes feines i intervencions puntuals de recuperació de forats en l'asfalt.