27 de des. 2010

Cal saber que....l'uralita mata!!


S'ha d'extrema la precaució amb la gestió de la manipul.lació i residu de les canalitzacions del baixant d'uralita ja que són altament perjudicials per la salut. Aquest material encara està molt present en les cases antigues. Recordeu que cal fer un projecte previ amb un avís a sanitat i treball, abans del seu desmantellament, el qual l'ha de fer un equip preparat i qualificat. recordeu que el residu cal gestionar-lo amb les precaucions pertinents i mai deixar-lo en un contenidor urbà al abast de tothom.

A la foto podeu veure les canalitzacions d'uralita. L'incivisme pot ser perillós!!