24 de des. 2010

En quina realitat viu el Sr.Tella i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor??

Si llegiu el 9nou, veureu un article del nostre alcalde Sr. Tella, derivat de la campanya informativa del PUSA, afirmant que discrepa i que no es cert que les urbanitzación NO rebin prou inversions i recalcant que els veïns de les urbanitzacions han de pgar pels serveis que reben.
Serveis que rebem?? Bona relació amb L'AMPA? Assistència de regiduries o alcalde a les reunions? vies de comunicació i informació amb les urbnitzacions? escombraries? Activitats esportives? activitats socials? locals socials? neteja efectiva de carrers? Manteniments instal.lacions? Vigilància policial? Ajuda en la gestió de les obres i el seu cobrament? Serveis assitencials? quins serveis rebem que compensa el que paguem i la minsa inversió que ens donen??ens els pot llistar, senyor Tella???
NO ens DESINFORMI vostè, senyor Tella, no fagi demagògia, ni excusi el que és inexcussable!! Quan vingui a veure'ns, ens escolti, ens ajudi o sigui coherent amb la nostra realitat, podrà dir que comença a donar-nos el servei que ens mereixem i paguem!!