11 de febr. 2011

Recollir l'aigua de la pluja.....un gran estalvi

Molt sovint no fem servir els beneficis del clima del Montseny, i per això us proposem aquest article. Doncs bé, les tecnologies actuals ens permeten instal lar un sistema de recollida d'aigua de pluja a un cost econòmic, que ens permetria estalviar fins a un 40% del consum d'aigua d'ús domèstic. 


Vegem en què consisteix: 


Components del sistema 
* Àrea de captació: normalment la teulada, o una altra superfície impermeable. No són aptes les teulades amb vegetació o els d'uralita. 
* Conductes: canalons o conductes que dirigeixen l'aigua de pluja al dipòsit. 
* Filtres: eliminen la pols i les impureses que porta l'aigua. Hi ha múltiples sistemes de filtrat que van des de la simple eliminació de les impureses més gruixudes, fins als sistemes que permeten la potabilització i el ple ús de l'aigua. 
* Dipòsits o aljubs: espais en els quals queda emmagatzemada l'aigua recollida.Seran de diferents mides en funció de l'aigua que es pugui i vulgui emmagatzemar.Han de conservar l'aigua en condicions òptimes. 
* Sistemes de control i bombament: permeten una òptima gestió de l'aigua, emprant en funció de les reserves aigua de pluja o de la xarxa.


Usos principals 
Usos exteriors: reg de jardí, rentat de cotxes, complement de piscina 
Usos exteriors i interiors: a més dels exteriors, s'empra per a la rentadora, WC, etc. 


Beneficis 
- Suposa un autosubministrament gratuït d'un tipus d'aigua de gran qualitat 
- Contribueix a conservar les reserves públiques per a casos d'escassetat 
- Suposa un estalvi energètic important en reduir el bombament d'aigua des de les reserves a cada casa 
- Suposa un alleugeriment per a la xarxa de drenatge públic en abocar-hi menys aigua 
- És una aigua suau, que permet estalviar en consum de detergents 
- Ajuda a sensibilitzar ia establir una relació directa amb l'entorn que ens envolta 


El cost? 
Uns 2.000 euros per habitatge. 


En definitiva, amb un sistema de recollida d'aigua de pluja, ¡tindrem una millor cara quan vingui el mal temps!