7 de març 2011

La Geotèrmia: Opció d'estalvi energètic per les cases pungoleres

La Geotermia aprofita la temperatura del subsól per la climatitzacio de la llar. Podeu veure en el dibuix un esquema bàsic horitzonta i també el vertical, i les parts importants del sistema.

L'estalvi energètic pot arribar a ser fins del 80% en comparació amb el gasoil, i del 70% respecte el gas natural. val la pena valorar-ho.