20 de març 2011

Més Aigua, millor clavegueram..

Després de les plujes d'aquest dies, en aquestes fotografies que us volem mostrar, podreu veure l'estat en que s'arriben a trobar els xamfrans i voreres de Les Pungoles, que ens mostren que el nostre clavegueram aviat ens donarà disgustos seriosos...............OBRES JA!!

2 comentaris:

Per SPectiVa ha dit...

No sé com està el clavagueram, però cal tenir en compte que 100 metres de via són uns 500 m2 de superfície no porosa.

un episodi de pluja, com els què hem tingut, de 50 litres/hora signifiquen uns 25.000 litres (25 metres cúbics d'aigua)en una hora que cal desembrassar.

Caldria fer unes clavegueres desemurades per poder absorbir -cada 100 metres- tanta quantitat d'aigua, i considerant que Les Pugoles és gairebé pla, no es podria aconseguir caudal suficient i l'aigua acabaria per sobreeixir.

Pungoles-opina ha dit...

Gràcies per les dades PerSPectiva. Salutacions