15 de març 2011

Molta cura amb l'aigua!!

Vigileu amb els guals i amb les zones al costat de les rieres, zones amb elevat risc d'inundació, i on els vehicles poden quedar atrapats al no poder distingir el fons. El incidents en la zona s'estan multiplicant, i per això us demanem que extremeu l'atenció.