3 de maig 2011

CONCURS POPULAR DE DIBUIXOS PER AL CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2011

BASES


1. El Concurs és obert a tots els residents de Sant Antoni de Vilamajor que vulguin participar-hi i té com a finalitat realitzar el cartell de la Festa Major d'estiu de 2011, així com la imatge per confeccionar les samarretes de la Festa Major. 


2. Tema: Sant Antoni de Vilamajor en Festes.

3. Ha de contenir l'enunciat: Festa Major de Sant Antoni de Vilamajor
i les dates: 18,19,20,21 i 27 d'agost de 2011.

4. Presentació de les obres: necessàriament en format DIN A3.

5. Els dibuixos han d'estar fets manualment (amb tècnica d'aquarel•la, oli o acrílic).

6. Cada concursant pot presentar només una obra. Cada obra anirà acompanyada d'un sobre a l'interior del qual hi ha de constar el nom, l'adreça, telèfon i correu electrònic.

7. Els dibuixos s'han de lliurar al local municipal del carrer de França núm. 12, de dilluns a divendres, de 18.30 a 20.30 hores.

8. El termini de lliurament finalitza improrrogablement el dia 3 de juny de 2011.

9. El Jurat estarà format per un representant de cada entitat, el qual atorgarà un únic premi, que serà inapel•lable.

10. Premi: al guanyador se l'hi lliurarà un xec per import de 300€ i una samarreta amb l'estampació del seu dibuix. 

11. El veredicte es donarà a conèixer el dia 7 de juny, data en la qual el Patronat de Cultura escoltarà els arguments dels membres del jurat i el farà públic.

12. El dibuix original premiat queda en propietat del Patronat de Cultura, que es reserva el dret de publicar-lo o exposar-lo, fent constar la seva autoria.

13. La participació a aquest concurs suposa l'acceptació de tots els punts d'aquestes bases.ORGANITZA: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
i el Patronat de Cultura i Esbarjo de SAV