4 de jul. 2011

Sense obres no hi ha internet

La gent del PUSA està investigant la situació actual de la xarxa d'internet de Les Pungoles, que actualment no supera els 3Megas de transmisió de dades. Segons ens han informat els tècnics de Telefònica, en les diferents consultes que hem fet, la situació actual només té una solució: Cal canviar el cablejat que conecta la central de transmisió més propera a Les Pungoles, amb tots els veïns. és a dir, cal que els nostres carrers tinguin soterrada la fibra òptica que permeti més transmisió de dades, molt superior a l'actual cablejat aeri.

Cal tenir doncs present, que tot ens porta al mateix punt:
- Si no volem tenir més pèrdues d'aigua i reparacions constants del circuit actual...........OBRES JA
- Si volem un enllumenat, eficient, segur i sense tants incidents i averies...........OBRES JA
- Si volem un asfalt i voreres sense sots i deformacions...................................OBRES JA
- Si volem un clavegueram que funcioni sense generar basses en els xanfrans.....OBRES JA
- I ara afegim que si volem un internet decent i eficient..................................OBRES JA

Suposo que les prioritats són clares