25 de set. 2011

Cal dir-ho i és de justícia

No només podem dir que les coses han de millorar, també cal dir que les coses milloren.
Per això des d'aquest Bloc, volem destacar, primerament, que des de fa unes setmanes, la situació dels contenidors i la freqüencia de recollida està funcionant, ja sigui per les sancions o per la feina ben feta de la Regidoria de Medi Ambient. Això no vol dir, que les millores definitives han de proseguir.

També destaquem els petits passos que està donant la Regidoria d'Esports, amb la seva predisposició a escoltar i la seva receptivitat respecte les idees dels pungoleros, per millorar la decrèpita situació de les instal.lacions comuns i esportives de Les Pungoles, i la seva nul.la gestió, que históricament han tingut. Les llums de la pista 4 són un exemple dels avenços.Una feina lenta, però segura i continua del Sr. Felipe Garrido, amb qui properament tindrem una reunió per avançar amb el tema de l'Associació Sociaocultural i esportiva de Les Pungoles. El regidor d'Urbanisme ja va tenir un bon criteri amb els vestuaris povisionals, i del que esperem el pas següent dels vestuaris definitius, per recolzar la feina feta per la regiduris d'esports.

No podem dir el mateix de les altres regidories....per la seva invisibilitat o per les actuacions inexistents o mancades de criteri i coneixement, inclús envoltades de certes falsetats per excusar-se, impròpies de representants dels ciutadans.

Quan la feina es va fent bé, també cal dir-ho!