30 de set. 2011

Intervencions fetes per la junta de delegats de la EUC en aquest exercici

La junta de delegats de la EUC de Les Pungoles, a través del Sr. Pàmies i l'administrador, finalment ens han fet arribar les intervencions realitzades en aquest exercici, iq eu us informem a continuació: 


-       Reparar els forats més urgents a la calçada dels carrers de la urbanització, portem gastats per aquest concepte més de 7.700 euros.

-       Sol·licitar a la Cia.Gral.d’Aigües de Catalunya, -i així ha estat fet per aquesta

-     Instal·lació d’una vàlvula i comptador al ramal que alimenta l’aigua de la piscina.

-       Fer buidar el dipòsit d’aigua de la urbanització ubicat al Pg.Matagalls, per procedir a la seva neteja i esbrinar si aquest conté fuites d’aigua.

-       Instal·lar vuit rètols de “Conservació de zona neta” a les zones verdes de la urbanització.

-       Iniciar un servei de comunicació més fluida amb els propietaris de la urbanització mitjançant el correu electrònic, per donar a conèixer situacions com el tancament en el subministrament d’aigua o del flux elèctric.

-       Procedir al tancament perimetral de la parcel·la de la fossa sèptica.

-       Fer reparar a la Cia.Gral. d’Aigües de Catalunya les fuites que es van produint.

-       Procedir a la legalització dels cinc pous actualment en funcionament a l’urbanització davant de l’ACA.

-       Substituir les tapes metàl·liques d’arquetes que han estat sostretes de les companyies d’aigua, de gas i del pou núm.8.

-       Fer reparar les incidències que es produeixen en l’enllumenat, tant del soterrat com l’aeri, que es produeixen a la urbanització.

-       Instar a l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor a que retirin mobles i d’altres objectes que periòdicament algú deixa allà on no correspon, al costat dels contenidors ubicats al Pg.Montnegre i al Pg.Puigmal.

-      Instar a l’ajuntament de Cardedeu a retirar els mobles i d’altres objectes que periòdicament algú deixa on no correspon, al costat dels contenidors ubicats a la cruïlla de l’Av.Aneto amb la Ctra.de Cànoves a Cardedeu.

-       Notificar als ajuntaments de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor aquelles actuacions que els corresponen, ja sigui conjunta o individualment, com ara:
  • §   detallar en un plànol les parcel·les de l’urbanització no edificades amb risc. d’incendi per la quantitat de matolls que contenen.
  • §   restituir quatre fanals retirats a la zona de la pineda per part de l’ajuntament de Sant Antoni.
  • §  sol.·licitar a l’ajuntament de Sant Antoni, la instal·lació d’elements dissuasoris de velocitat, a la cruïlla de Pg.Montseny – Av.Pedraforca i Pg.Noucreus – Av.Pedraforca. - La junta de la EUC ha sol·licitat a l’Ajuntament de Cardedeu:

§   la instal·lació d’un mirall elevat a la cruïlla de Av.Aneto amb la Ctra.de Cànoves a Cardedeu.
§   la reparació de la lluminària que van deixar en desús al asfaltar la calçada a la cruïlla de l’Av.Aneto amb la Ctra.de Cànoves.
§   la reparació dels sots a la calçada del tram que va de la Ctra. de Cànoves fins a l’Av.Aneto, on comença la urbanització.