26 d’oct. 2011

Vigilem amb les tapes!!!

I no parlem del menjar. Segons informen diversos mitjans, hi ha una prol.liferació de robatoris de les tapes del clavegueram en el Vallès Oriental, sobretot en urbanitzacions i poligons industrials. La Roca del Vallès és un exemple, que ja ha gastat 15000 euros, per evitar accidents dels seus veïns i les conseqüents Responsabilitats civils.