16 de des. 2011

La Policia Local i Twitter

Molts municipis ja comencen a disposar d'una policia local més actualitzada i participativa, que permet interactuar amb els seus veïns a través de la plataforma de Twitter, on informen dels incidents, trànsit, normatives i activitats realacionades del municipi. Palautordera i Les Franqueses són un exemple evident i actiu.
Una gran iniciativa adequada als nostres temps, que ens mostra que les xarxes socials van arrelant en els diferents vectors de la nostra societat com un instrument constructiu. Esperem que els nostres municipis de Vilamajor o Cardedeu ho tinguin present.