6 de febr. 2012

Comissió del Carnet Únic: Dia 8 de Febrer

Finalment, el regidor d'esports, Sr.Felipe Garrido, de Sant Antoni de Vilamajor, ha convocat pel 8 de Febrer la més que sol.icitada i aprovada en el Ple, després d'una proposta del PUSA, Comissió pel Carnet Únic de les instal.lacions esportives de Les Pungoles, Can Miret i nucli urbà.

En aquestà Comissío s'hauran de tractar les prioritats de gestió d'aquestes instal.lacions, així com les deficiències actuals. Es vol aconseguir una major gestió integrada de les mateixes i facilitar l'utilització integral de les mateixes pels veïns.

També es debatran, segons en informa PUSA, les porpostes que té el regidor, per la gestió privada de les mateixes, i les obres que cal que l'ajuntament assumeixi preiament (reparació vestuaris a Pungoles, pista pèdel a Can Miret, enllumenat....). Un carnet amb unes tarifes per accedir a totes les instal.lacions, hauria de ser una meta a intentar assol.lir, juntament amb un control, manteniment i vigilància conjunts, i amb l'empenta d'una gesió privada proactiva i amb ganes de morure el municipi.

Som-hi!!