8 de febr. 2012

Fomentar l'esport en les arees verdes del Municipi

Una bona idea, que de mica en mica van implentant alguns municipis, es la instal.lació de Parcs Urbans de Salut (amb aparells d'exercici físic) com els de l'imatge, on en èpoques de bon temps, petits i grans poden fer exercici pautat al aire lliure i de forma pública, treient més rendiment als parcs i jardins municipals de nucli urba i urbanitzacions, amb poca inversió.

Parc Urbà de Salut a Viladrau
La gent del PUSA s'està informatn al respecte per presentar una proposta al regidor d'esports de Sant Antoni de Vilamajor.