15 de març 2012

Diferències de personal en els ajuntaments de Vilamajor

Hem extret aquesta taula de la notícia, del sempre interesant Bloc de "Reflexions de Sant Pere de Vilamajor", que resumeix les diferències de personal contractatentre els dos ajuntaments de Vilamajor.

Quadre que sintetitza les diferencies de personal contractat entre els dos ajuntaments


S'aprofiten bé?? Estan ben distribuïts?? Es gestionen bé?? Es fa bé la seva Prevenció de Riscos Laborals??

Us recomanem la lectura del article sencer en Reflexions de Sant Pere de Vilamajor per PerSPectiva