2 de juny 2012

Les bombetes també iluminen el jardí

Una idea original per reaprofitar les bombetes en un raconet del nostre jardí