13 de jul. 2012

L'escombrat de carrers torna a fallar...com cada estiu

Deu ser que el regidor de governació, sr. Ginesta, no programa adequadament el servei a l'estiu, una mostra més de la seva incompetència, perquè el carrers tornen a estar bruts i sense neteja. Ja cansa tenir que anar darrera dels regidors de govern perquè les coses funcionin, mentre ells es pujen el sou i el cobren, i fiquen excuses cridant en els plens, sense peus ni cap.
Cal Responsabilitat i eficiència, o bé renunciar al sou i càrrec. Ni policia ni neteja eficients a les urbanitzacions no és de rebut!!