26 de jul. 2012

Punts que el PUSA tractará en el Ple d'avuí dia 26/07


La gent del PUSA, ens ha fet arribar els Punts a tractar en el ple d'avuí dijous, dia 26 de Juliol, dins del punt de Precs i Preguntes del ordre del dia

1- Aturada dels serveis de vigilància dels accessos a les urbanitzacions: Calendari, qui ha donat ordre d'aturada, si no les ha donat el regidor qui ha desobeït, restablir servei de nou.

2- Comissió de residus per reunificar el servei a Alfou

3- Fàbrica de tints: Perill, que hi ha dels pous? s'ha fet requeriment a propietaris?

4- Agermanament amb Javrezac: Manca informació a regidors oposició. per què del lleig??

5- Accés peatonal i estat de fanals i cablejat del Parc entre Pungoles i Can Miret.

6- Accidents trànsit C/Fontalba. què s'ha fet per millorar? què ha passat amb bandes rugoses Governació- Urbanisme?? Obres ENAGAS sense servei municipal.

7- Regidoria de Comerç: Passos fets per fomentar emprenidoria, ocupació... borsa de treball en web?? KM0??

8- Accés Farinera: Estat obres i subvencions

9- Full de ruta de les obres de Les Pungoles: Encara esperem tots!!

10- Torna a fallar escombrat de Les Pungoles. Programació.

11- Informe Benestar Social de l'alcaldessa. Presentada instància...esperem resposta

12- Duplicitat de web i manca de presència en xarxes socials. Adreces de correu regidors d'oposició en web

13- Protecció civil.....tema desenvolupat

14- Què ha succeït amb casal de Les Pungoles (intervenció alcldessa)??. S'ho ha endut Cànoves.

15- Multes excessives al municipi......solucions

16- Instàncies pendents de resposta.

Us convidem a assitir-hi al ple i viure les respostes en directe.