22 de nov. 2012

PUSA preocupats per les esquerdes a les urbanitzacions...


D’ uns any ençà, moltes vivendes de la urbanització d’ Alfou venen patint esquerdes a les parets de les seves cases. En alguns casos aquestes esquerdes afecten les parets mestres , els murs de contenció o els fonaments. Donada la importància del problema i la creixent preocupació dels veïns, el PUSA ha preguntat personalment als propietaris afectats sobre aquesta qüestió. El resultat ha estat que més d’ una vintena de vivendes de la nostra urbanització ens han manifestat que pateixen  aquest problema. Naturalment, PUSA no ha pogut preguntar als 900 propietaris que viuen a Alfou, però el fet que el problema afecti tantes vivendes, ens ha impulsat a demanar mitjançant una recollida de signatures, que l’ Ajuntament faci un estudi per determinar les possibles causes del problema. PUSA ha consultat amb geòlegs i ens han informat de les possibles causes que produeixen aquests problemes estructurals. En essència, les causes poden ser tres:
1º Sobreexplotació de l’ aqüífer subterrani que tenim sota Alfou.
2º Composició del terreny format per argiles expansives.
3º Betes d’ aigües subterrànies o fuites de canonades d’ aigua que absorbeix el terreny i el fan cedir.
Esquerdes a les cases d'Alfou

La gent del PUSA informa que és un problema que també es pot donar a les urbanitzacions de Can Miret i Les Pungoles. Envieu-nos un correu a pungolesopina@gmail.com per tal de canalitzar la vostra preocupació a la gent del PUSA i donar una possible resposta per part del municipi.