12 de des. 2012

El trànsit és cosa de l'Ajuntament

PUSA va demanar amb data 19 d’ octubre de 2012 un informe jurídic a l’ ajuntament demanant qui té atribuïda la competència en matèria de trànsit. La resposta donada per l’ ajuntament ha estat ( RS 2497 ) que: l’ordenació del trànsit és una potestat pública, indelegable de la qual és titular, en aquestes urbanitzacions, l’ ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en el seu terme municipal.

Per tant, ha de correspondre a l’Ajuntament, i no a la EUC o Junta de Propietaris autoritzar la petició cursada, així com fer-se càrrec del cost que pugui originar.

PUSA considera que tots els reductors de velocitat que aquest darrers anys s’ han instal·lat a Alfou o a Les Pungoles i que hem pagat entre tots els veïns no era competència nostre, ni molt menys hauríem d’ haver-los pagat.

2 comentaris:

Per SPectiVa ha dit...

No vull ficar-me on no em demanen, però una cosa és la competència en regulació del trànsit en vies urbanes, que tenen els Ajuntaments, i cosa ben diferent la titularitat de les vies. És el titular de la via qui ha de fer la conservació de mateixa. P. Ex.: del parc de carreteres de què és titular la Diputació aquesta s'encarrega del manteniment, però no té competències sobre la regulació del trànsit, que la tenen els Mossos.

En el cas de Les Pungoles, si l'accés no fos públic (zona privada), la competència en la regulació del trànsit i el manteniment serien competències de la pròpia Entitat. Com que no és el cas, cal dil.lucidar qui és el titular de la via en qüestió, doncs a aquest correspon el manteniment.

Ferran ha dit...


Fas molt bé en plantejar el dubte, així tots els veïns podran entendre del que estem parlant,amb raonaments i fonaments juridics.
La resposta textual de l' Ajuntament ( RS2497 ) en resposta a la instància presentada per PUSA ( RE 2810 ) diu en el segon paràgraf: " Així per exemple, la col·locació o modificació de la senyalització de trànsit, horitzontal i vertical, en aquestes urbanitzacions no pot ser decisió de les EUC respectives...."
Continua dient que la Sentència del TS de 31 de març de 1989 declara clarament que una Entitat de Conservació hagi o no estat recepcionada per l' Ajuntament no té competència per aprovar la col·locació de "badenes de hormigón o asfalto" als vials, ja que no forma part aquesta de les seves competències.