4 de febr. 2013

Síntesi de l'acta aprovada del darrer ple del 2012 de l'ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Un cop aprovada l'acta, amb les esmenes que va aportar el PUSA, us fem una sítesi de les questions que afecten a les urbanitzacions, plantejades (marcades amb color) pel PUSA i les respostes (sense marcar):

Augment de tarifa aigua i Contractació personal auxiliar

Sancions de trànsit


Recepció urb, indemnitzacions, talls al camí rural i butlletí del SAV

Ordenació trànsit, accés parc Pungoles.Can Miret, manca treball Regidor Esports

Carnet únic i Sevei correus
Les esmenes aportades que no surten a l'acta anterior fan referència a:

-Que quedés en acta que els regidors de govern NO han deixat de cobrar les pagues extres, ja que les tenen prorratejades en 12 mesos.

-Que el regidor del PUSA, Israel Sugrañes, havia preguntat pel carnet únic i el plec de condicions de les instal.lacions esportives del municipi, a la que el regidor d'esports va respondre que no hi havia res avançat ni previsió.