4 d’abr. 2013

Primeres dades del projecte de reurbanització de Les Pungoles.


El projecte plantejat té per objecte urbanbitzar de nou tota la urbanització de Les Pungoles, per tal d’ adequar-la a la normativa vigent. Les obres afecten una superfície de 77,2 ha i 373 parcel·les.
El cost de l’ obra es de 5.270.932 euros ( amb IVA ). Això suposa que com a mitjana, cada veí haurà de pagar 14.131 euros.
El nou projecte es una modificació del aprovat l’ any 2006 per els Ajuntament de Sant Pere i sant Antoni de Vilamajor i que va seer presentat per la EUC el 16 de gener de 2006.
Pel que fa a les obres a dur a terme podem establir el seu percentatge en relació al volum total de l’ obra executada.
 • Enderrocs i moviments de terra: 14,48%
 • Sanejament: 16,85%
 • Pavimentació: 48,38%
 • Abastament aigua: 8,45%
 • Enllumenat: 7,8%
 • Mobiliari urbà: 0,02%
 • Jardineria: 0,22 %
 • Senyalització: 0,65%
 • Altres: 0,40%
 • Control de qualitat: 0,60%
 • Gas Natural: 1,17%
 • Seguretat i salut: 0,99%

Com a elements més destacats volem fer menció a les obres d’ abastament d’ aigua. Pel que fa a aquestes, es mantindran els pous que tinguin els nivells de qualitat assumibles per a la xarxa d’ aigua potable. Les canonades seran de diàmetre no inferior a 125mm i de polietilé. El cabal d’ aigua serà de m cúbics per parcel·la i dia.
Pel que fa al clavagueram, les xarxes Nord-Sud estan en bastant bon estat, però compleixen el dimensionat hidràulic i cal la seva substitució. El sistema que es farà servir es el unitari, es a dir que tant les aigües negres com pluvials son recollides en una única canalització. La canonada a instal·lar serà de polielité corrugat de doble paret i tubs armats de formigó.
El enllumenat públic estarà format per 307 punts de llum, amb làmpedes de 100 i 70 w, de vapor de sodi d’ alta pressió. La instal·lació estarà dividida en tres línees conectades a tres transformadors amb una potencia instal·lada de 26.000w.
S’ aprofitarà per portar la xarxa de gas ciutat a tota la urbanització, la obra civil serà part del projecte i la instal·lació a càrrec de Gas Natural.
No hi ha previst fer cap obra per l’ establiment d’ una xarxa de telecomunicacions.
Per descomptat que aquest informe elaborat per els nostres regidors, és un resum de tot el projecte, i que un cop obert el termini d’ informació pública, els veïns podran accedir a totala documentació i fer les al·legacions que estimin oportunes.


5 comentaris:

Albert Mora ha dit...

Si finalment aixo tirés endavant, significaria que Les Pungoles seria rebuda per l'Ajuntament de Sant Antoni o seguiria estant en 'mans' dels veins, es a dir, es podrien trobar en la mateixa situacio d'aqui 10 anys... ?
Albert Mora, vei de Can Miret.

Israel Sugrañes ha dit...

Bones Albert,....si és fan les obres l'Ajuntament farà la recepció corresponent i s'encarregarà del manteniment. El que la gent del PUSA està defensant és que l'Ajuntament ha de retornar els diners que els veïns de Les Pungoles han pagat durant els darrers anys, de forma que l'aportació de l'Ajuntament per les obres sigui majoritària.

Anònim ha dit...

no es pagara per coeficients

Anònim ha dit...

No es pagarà per coeficient?

Anònim ha dit...

I ara haurem de vendre la casa?? si no podem amb la hipoteca cada finals de mes.... es que mira que son capritxosos aquests veins!!!!