2 de maig 2013

Les piscines municipals (entre elles Les Pungoles) a concurs per la seva gestió

Segons publica la web de l'ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i la Junta de Govern Local en sessió de data 18 d’abril de 2013, ha aprovat l’expedient de contractació administrativa per a la gestió del servei públic de les piscines municipals (inclosa Les Pungoles), així com el plec de clàusules administratives i el plec de condicions tècniques que han de regir aquesta licitació pel procediment negociat sense publicitat.


Notícia a la web de SAV