18 de juny 2013

Recurs d’ alçada contra el sistema de recollida selectiva que es presta a les urbanitzacions de Can Miret, Pungoles i Alfou.

PUSA va formalitzar el dia 13 de juny un recurs d’ alçada contra el sistema de recollida selectiva que es presta a les urbanitzacions de Can Miret, Pungoles i Alfou.
El recurs es fonamenta en el tracte discriminatori que reben aquestes urbanitzacions en relació a les urbanitzacions i cases unifamiliars que hi han al nucli urbà. Entenem que no es just que a les urbanitzacions perifèriques de SAV es presti un 40% menys de servei de recollida i en camvi, es cobri el mateix import a la taxa.