21 de jul. 2013

Neteja de les rieres a les urbanitzacions.

Tal com l’ Ajuntament ens ha informat, volem compartir aquesta informació amb tots els veïns, ja que ha estat una demanda constant per part d’ ells. Sovint, des de PUSA també han denunciat que l’ ACA no es fa càrrec de les rieres que són competència seva i que l’ Ajuntament de Sant Antoni, venia fent a costa seva la neteja de la riera del poble, així que en la part de precs i preguntes, el nostre partit ha demanat reiteradament que l’ ajuntament es fes càrrec del cost també de les despeses per la neteja de les rieres d’ Alfou, Can Vila i Can Miret. Hem de dir que l’ Ajuntament ha estat sensible a les nostres demandes i que d’ un temps ençà, ha vingut fent la feina que l’ ACA no volia fer per manca de diners. 

Ara bé, també es cert que molts veïns ens han fet arribar la queixa que la brigada que fa les tasques de neteja, no recull les restes de canyes, matolls i branques tallades, i que això constitueix un perill afegit en cas de riuades o incendi. També molts veïns han mostrat la seva preocupació amb els arbres que al tocar de les rieres, fan límit amb les seves parcel·les, ja que aquests arbres no son mai podats i cada cop s’ estén més en volum i extensió, amb la creixent preocupació que un incendi en aquells indret acabi afectant les parcel·les a tocar de la riera.