26 d’oct. 2013

Pungoapp: Un porter automàtic al teu smartphone

Doorbot és un altre invent que ens pot fer la vida més senzilla, o almenys, més segura. Es tracta d'un dispositiu que es connecta al timbre de la porta, amb una càmera que s'activa quan algú prem el timbre, emetent el senyal de vídeo via WiFi i transmetent el resultat als mòbils que tinguin l'aplicació adequada.

Podem, d'aquesta manera, rebre la imatge de qui està trucant just en el moment en què premin el timbre, amb l'opció de començar a conversar amb ells usant el mòbil, independentment de si estem dins de casa o no.