12 de febr. 2014

A què esperen amb els Plans d'Autoprotecció, Senyors de la EUC??


Ja és conegut que la EUC tenia l'obligació legal d'elaborar un Pla d'Autoprotecció en cas d'emergència, i pel que sabem sembla que estava finalitzat. Però on està la seva implantació?

- Informar als veïns de les normes d'actuació
- Senyalitzar el punt de reunió
- Revisar i senyalitzar medis d'extinció
- Fer simulacre

A que esperem senyors de la EUC? A que arribi de nou l'estiu i el risc d'incendis?? Per què s'han invertit els diners??