24 de març 2014

Ara cap el Cadí.....que ja fa anys que toca

Un cop han estat asfaltats diversos carrer afectats per arrels de pins i altres causes, volem recalcar la necessitat, ja històrica, de reparar l'asaltat de carrers i voreres molt deteriorades com el Carrer Cadí en els seus primers números. L'excusa de la EUC de les arrels ja NO es vàlida, havent reparat altres carrers afectats per les mateixes causes com el Carrer Turó de l'Home. Un dels veïns de Pungoles i regidors del PUSA li ha demanat la intervenció corresponent al administrador via correu electrònic i esperem resposta al respecte.

Esperem una resposta efectiva per part de la Junta de la EUC en vers de propietaris usuaris que paguen com tothom. I perquè no ens diguin que no sabien on, adjuntem imatge.