16 de des. 2014

La Junta de la EUC actuarà respecte als robatoris si els afectats li notifiquen formalment

Segons ens ha comunicat la Junta de la EUC de Les Pungoles a través dels seu administrador, en resposta de la petició del regidor del PUSA, Israel Sugrañes, que va demanar una actuació formal per part de la EUC, la Junta de la EUC només actuarà respecte als robatoris si els afectats li notifiquen formalment.

Petició del Regidor del PUSA

Resposta de la EUC

Tot i que valorem la resposta, considerem l'actuació poc proactiva i massa burocràtica ja que amb una trucada a l'ajuntament la confirmació és evident i no cal marejar els afectats si es vol fer la feina com a EUC.